2012. október 15., hétfő

Dunaújváros: moderntől modernig a szocreálon át I.

 „Hazánk első szocialista városa” szinte teljes egészében a tervezőasztalon született, és úgyszólván egyetlen hatalmas zöldmezős beruházásként valósult meg pár évtized leforgása alatt. Igazi mintavárosnak épült, ebből adódóan városképe minden más városunkénál jobban tükrözi a szocialista ideált. Bár az ideológia azóta eltűnt, a város ma is él: sétánk során az elmúlt 60 évben bekövetkezett változásokat mutatjuk be, hogyan is működik egy szocialista város a kapitalizmus keretei között.

Dunaújváros első üteme a Duna-part feletti 50 méter magas löszfennsíkra települt, egykor mezőgazdasági művelés alatt álló területek helyén, úgyszólván a semmiből épült fel az 1950-es évek legelején. Az új iparváros urbanisztikai koncepcióját Weiner Tibor műegyetemi tanár dolgozta ki, aki a város főépítésze és az építkezés helyszíni irányítója volt, emellett több dunaújvárosi épület tervezője is. 

A Belváros

A Belváros az ún. szomszédsági egység elvének megfelelően épült fel, ez az első e rendszer szerint felépült városrész Magyarországon. A lakóépületekhez - meghatározott lakosságszám után - könnyen elérhetően telepítették a közintézményeket, a főútvonalak a tömbök szélén vezetnek, nem adván okot átmenő forgalom kialakulására. A Belvárost forgalmas üzletutcák keretezik, belsejét kis forgalmú, csendes lakóutcák tárják fel, az intézmények pedig a tömbbelsőben helyezkednek el, a lakóépületektől gyalogszerrel is jól megközelíthetően. 


A Belváros épületeinek jelentős részét az 1950-es évek legelején, tehát még a modernizmus jegyében kezdték el tervezni. A szocreál stíluskorszak beköszönte azonban sokszor épp a tervezés végső fázisával vagy a kivitelezés folyamatával esett egybe, így sok helyütt láthatunk olyan díszítéseket, amelyek az "utolsó pillanatban" kerültek az épületekre, hogy meg tudják testesíteni a "tartalmában szocialista, formájában nemzeti" központi iránymutatást. Későbbi épületek pedig éppen hogy ennek az ellenkezőjét mutatják: a hruscsovi desztalinizáció nyomait viselik, az eredetileg szocreálnak tervezett homlokzatokról hagyták el vagy távolították el utólag a díszítéseket.Dunaújváros főutcája a Vasmű (egykor Sztálin) út. Ha valaki arra kíváncsi, mi is a szocialista realizmus magyar változata, itt kezdje az ismerkedést a várossal.A Vasmű út nyugati oldalán az első épület az egykori Arany Csillag Szálló és az Irodaház hatalmas közös tömbje (Zilahy István, 1951). (A régi kép forrása.)


  

A szállodarész szocreál homlokzatát nemrég szépen felújították...... úgy ragyog a napsütésben, mintha tényleg egy klasszicista kastély homlokzata lenne!


A szállodaépület mellett kis teresedés nyílik, a Dózsa György tér, itt áll Szrogh György
Dózsa Filmszínháza (1951). (Régi kép: képeslapfotó)


A mozi még mindig működik, modernista homlokzatán nem történt jelentős változás.

  
A mozi körüli tér szépen rendezett. Déli oldalán Wágner Nándor Korsós lány c. szobra áll medencével és béka vízköpőkkel. Mögötte áll Jálics János lakóháza, amely az Arany Csillag Szálló párja a Vasmű út utcaképében...


... de ennek a homlokzata még nem került felújításra. A hatalmas épület lakásállománya egyébként igen heterogén, egyszobástól a négyszoba-hallos lakásokig a legkülönbözőbb beosztásúak megtalálhatóak benne.


A Vasmű út és a Kossuth Lajos utca sarkán áll a Belváros legmagasabb épülete. Ahogyan a régi képen is látszik, a ház tetején egykor egy hatalmas neongalamb állt, amely még a Duna túlpartján lévő falvakból is jól látszott. Büszkén hirdette a világbékét és az itteni élet nagyszerűségét. (A régi kép innen.)


A Vasmű út derekán készült képek 1960-as évekből és napjainkból. Az útvonalat nyugati oldalán nagyvárosias beépítés, keleti oldalán széles parksáv szegélyezi. Azóta hatalmasra nőttek a fák, szinte teljesen eltakarva az épületek homlokzatát. (Régi kép: képeslapfotó.)


A Vasmű út nyugati oldalán Weiner Tibor ötemeletes sávházai (1951) állnak...
(Régi kép forrása.)


... amelyek bütüjük formája és színe alapján méltóképp viselik a "medve" becenevet.

 

A Vasmű út sétánya délelőtti súrolófényben. A legtöbb magyarországi tömeges lakásépítés során épült városrészben tömbösítve, pavilonszerűen kerültek az üzletek elhelyezésre. Itt viszont a lakóházak földszintjén vannak az üzletek, így a sétány tele van élettel, járókelőkkel!


A Belváros középső részét csendes lakóutcák tárják fel. Dunaújváros első utcáját, a Május 1. utcát alacsonyabb, szabadon álló beépítés jellemzi.Az utcát Schall József íves, lebegő pillangótetős "bivaly" típustervének (1950) változatai szegélyezik. Itt Dunaújvárosban épült belőlük a legtöbb, de országszerte sok helyen láthatunk belőlük. A két végszekció között variálható lakóház 1-4 lépcsőházas változatban épült, ez egy egylépcsőházas változat.

  
Ezen a hosszabb, négyszekciós változaton jól megfigyelhető, hogy az 1950-es évek elejétől ezt a típust is elkezdték felöltöztetni szocreál elemekkel. Itt például ablakkeretezést és felső párkányt kapott.


Visszatekintés a Május 1. utcán dél felé, a víztorony irányába. Baloldalt egy már felújított "nagybivaly" lakóház. A Belvárosnak ez a része ma is minőségi lakókörnyezet (régi kép innen).


A Május 1. utca a Bartók Béla (korábban November 7.) térbe torkollik, ahol több jelentős középület is áll. Korábban sok üzlet is volt itt, így élénk volt a gyalogosforgalom, ma napközben a tér csendes, nyugodt (régi kép: képeslapfotó).


A Bartók Béla tér északi részén áll a Vági Oszkár tervezte Béke Étterem és Üzletház (1956), Dunaújváros első étterme.


Déli homlokzatának parapetjét ma is Iván Szilárd jó állapotban lévő színes mozaikjai díszítik.


A tér nyugati oldalán áll Kiss Dezső színházépülete (1951). 2000-ben teljesen felújították...


... amelynek következtében a Petőfi liget felőli homlokzat árkádjai beépítésre kerültek. (Régi kép: képeslapfotó.) Az összhatás valóban megnyerő...


... de a részletmegoldások nem mindenhol voltak túl finomak és szofisztikáltak...

 

A színház terasza a Petőfi ligetre néz. Szépen gondozott park olyan kedves kis részletekkel,  mint ez a zenepavilon.


A Belvárost délről és nyugatról keretes beépítésű lakóházak szegélyezik, egyúttal felfogva a peremen haladó főútvonalak zaját a tömbbelsők felé (Schall József, 1950).


A Szórád Márton út a Belváros nyugati peremén vezet. Az itt sorakozó lakótömbök az utólagos tetőtér-beépítés teljes spektrumát felsorakoztatják: tetőablak, manzárdtető és a "kutyaólaknak" is becézett kis nyeregtetős felépítmények.


Kutyaólak és pilaszteres-balusztrádos klasszicizáló homlokzat a Szórád Márton út és a Dózsa György út sarkán (Zilahy István, 1951).


A keretes lakótömbök közé pillérsoros árkáddal ellátott üzletsor ékelődik (Krizka György, 1953). A kései szocreál épületek példája, ahol a díszítésekből már számos darabot elhagytak a Sztálin halálát követő fordulat után.


A keretes beépítés mögött helyezkednek el a szomszédsági egység oktatási intézményei: Bartha Tibor szocreál homlokzatú óvodája a klasszicizmus formavilágából merít (1952)...


... Zilahy István és Schall József iskolája (Vasvári Pál Általános Iskola, 1951) még modernista homlokzata, de már párkánnyal és reliefekkel.


A keretes beépítés mögött csendesebb lakóutcák vezetnek. A Görbe utcát Schall József kockaházainak módosított változatai szegélyezik, magastetős kialakítással, modernista homlokzatokkal.


A Görbe utca Kádárral és nélküle, ötvenöt év különbséggel. (Régi kép forrása.)


A park és a Görbe utca felől árkádokon jutunk át a Belváros másik tengelyének számító Kossuth Lajos utcára.  Az átjáró feletti változatos alaprajzú épületet Schall József jegyzi (1954), zárt erkélyei kedves színfoltjai a városképnek.


A Kossuth Lajos utcai homlokzaton még sarokerkély is kialakítást nyert, egyedi ornamentális sgraffito díszítése Medveczky Jenő műve, ma is jó állapotban van.


A Kossuth Lajos utca egy őszi délelőttön. A hatalmasra nőtt platánfák szerves részei szocreál városrészeink utcaképének. Kár, hogy teljesen eltakarják a jellegzetes homlokzatokat.


A Kossuth Lajos utcát Schall József nagyméretű lakóházai szegélyezik (1951). 


Balusztrádos erkélyeikkel, pilaszterpáros kapuzataikkal a szocreál lakóház-homlokzatok  legtipikusabb példái.


A mozi mögötti ugyanilyen típusú háztömb földszintjén kiülős vendéglátóhelyek is sorakoznak.
A Belváros él. Már-már elhisszük, hogy a kulisszák egy későbarokk kisváros épületei.